Zgazu Tanoga

Jak przeprowadzić kampanię społeczną bez moralizatorskiego tonu? W jaki sposób mówić, aby osiągnąć zamierzony efekt? Jak zrobić film, który z miejsca staje się viralem?

Dzielnica Wisła

Jak zachęcić młodych ludzi odwiedzających tereny nad Wisłą do sprzątania po sobie? W jaki sposób zbudować poczucie współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń? Czy da się mówić o problemie śmieci w atrakcyjny sposób, by zamiast moralizować zachęcać do współdziałania?

teleToon +

Jak pokazać, że teleTOON + jest kanałem innym niż wszystkie? Że jest stacją dla dzieci, którą współtworzą sami telewidzowie? Jak sprawić, żeby dzieci faktycznie poczuły, że mają wpływ na telewizję?