Dzielnica Wisła

Jak zachęcić młodych ludzi odwiedzających tereny nad Wisłą do sprzątania po sobie? W jaki sposób zbudować poczucie współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń? Czy da się mówić o problemie śmieci w atrakcyjny sposób, by zamiast moralizować zachęcać do współdziałania?