Zgazu Tanoga

Jak przeprowadzić kampanię społeczną bez moralizatorskiego tonu? W jaki sposób mówić, aby osiągnąć zamierzony efekt? Jak zrobić film, który z miejsca staje się viralem?

Dzielnica Wisła 2015

Jak zachęcić odwiedzających bulwary nad Wisłą do sprzątania po sobie? W jaki sposób zbudować poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń? Czy o śmieciach można mówić w atrakcyjny sposób?

teleToon +

Jak pokazać, że teleTOON + jest kanałem innym niż wszystkie? Że jest stacją dla dzieci, którą współtworzą sami telewidzowie? Jak sprawić, aby dzieci faktycznie poczuły, że mają wpływ na telewizję?