Dzielnica Wisła 2015

Jak zachęcić odwiedzających bulwary nad Wisłą do sprzątania po sobie? W jaki sposób zbudować poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń? Czy o śmieciach można mówić w atrakcyjny sposób?